Vad äter salamandrar och vattensalamandrar?

Vad äter salamandrar? * Salamandrar äter större saker när de växer.   Mygglarver, regn maskar, larver, mysis, bananflugor, spindlar, hoppstjärtar och buffalo maskar * vad vattensalamandrar äta?  * Utfodringen vanligtvis varierar mellan arter av newt mygglarver, daggmaskar, Artemia, glas räkor, större arter kan äta guppy

 • Relaterade Frågor

 • Gör salamandrar och vattensalamandrar interagerar med människor och andra djur?

 • Hur gör salamandrar och vattensalamandrar spädbarn?

 • Vad äter tapirer och vad äter tapirer?

 • Vad äter ostron och hur?

 • Vad äter ankor och gäss?

 • Vad äter cricket och bli uppäten av grodan?

 • Vad äter kor och boskap?

 • Vad äter hackspettar och Blåskrikor?

 • Vad äter alger och andra organismer på korallrev?

 • Vad äter Barbuda och Antigua?

 • Vad äter vargar och vad äter vargar?

 • Vad äter grodor och vad äter grodor?

 • Vad äter pumas och jaguarer?

 • Vad äter salamandrar?

 • Är det säkert att röra salamandrar och vattensalamandrar?

 • Vad äter grodyngel och hur?

 • Vad äter spindlar och hur de fånga det offer?

 • Vad äter koalas och varför?

 • Vad äter ormar och hur ofta?