Vad avfall genereras när celler göra ATP?

Det beror på vilken typ av respiration äger rum. Mjölksyra eller etylalkohol kommer att produceras om det i anerobic (O2 inte är närvarande) villkor medan vatten kommer att produceras som ett avfall i aerobt (O2 närvarande). I processen, CO2 produceras också oavsett om det är anerobic eller aerob.