Vad Bakterielagrar hjärtat kommer från?

Hjärtat kommer från mesoderm, tillsammans med muskler och vissa andra kroppsorgan.