Vad betalar man präster?

Vad betalar man präster?

Svar Vissa präster t.ex. munkar är obetalda medan andra betalas. Prästerskapet i protestantiska samfund har löner fastställs av kyrkan, stift eller enskilda socken. Katolska präster får mycket mindre än protestantiska präster som deras liv, i teorin, tänkt att vara enklare eftersom det finns ingen hustru eller barn.