Vad betyder aminer?

Vad betyder aminer?

Amin är en organisk förening som härrör från ammoniak. På grund av att ersätta en eller flera väteatomer av organiska grupper.