Vad betyder antal personer per kvadrat mil?

Antalet personer per square betyder hur många människor gör upp befolkningen varje kvadrat mil. Detta kallas befolkningstäthet.