Vad betyder beta med hänvisning till fonder?

Vad betyder beta med hänvisning till fonder?

Svar

Beta
Ett kvantitativt mått för en viss aktie, fond eller portfölj, i förhållande till den totala marknaden, vanligtvis den S & P 500 volatilitet. Specifikt, har prestanda aktie, fond eller portfölj upplevt under de senaste 5 åren som & Svensson flyttade 1% upp eller ner. En beta 1 är mer volatil än den totala marknaden, medan en beta under 1 är mindre volatil.

de allmänna marknadens svängningar, som påverkar alla i marknaden, kallad marknadsrisk eller systematisk risk,andra, svängningar på grund av särskilda värdepapper i portföljen av fonden, värdepapper kallas osystematiska risken. Totala risken för en viss fond är summan av dessa två och mäts i standardavvikelse på avkastningen av fonden. Systematisk risk, å andra sidan, mäts i Beta, vilket motsvarar fluktuationer i NAV på vis-à-vis fondmarknaden. Ju mer lyhörd NAV för en fond är att förändringar i marknaden. högre blir dess beta. Beta beräknas genom avseende avkastningen på en fond med avkastningen på marknaden. Medan osystematiska risken kan diversifieras genom investeringar i ett antal instrument, kan systematisk risk inte.
Läs även http://www.mutualfundplan.com/2008/08/measurement-of-risk-return-in-mutual.html för mer information om olika Risk mätverktyg...