Vad betyder bio analytisk i läkemedelsindustrin menar?

Jag har inte kom över sådan terminologi ännu. Det kan betyda: 1. en biotillgänglighet studie/metod/process 2. en bioekvivalens studie/metod/process 3. analys av koncentrationen av ett läkemedel i blod, vävnad, etc. 4. analytiska instrument som används för sådan studie. 5. studera absorption, distribution, metabolism och utsöndring profil på djur eller människor.