Vad betyder cerebral hög?

Vad betyder cerebral hög?

en cerebral vore mittemot en fysisk hög; en fysisk hög skulle resultera från ansträngande fysiska aktiviteter en cerebral hög skulle leda från hård studie och memorering.