Vad betyder de nya GEZ avgifterna?

Fråga:

I nyheterna rapporterades det att den GEZ avgiften skall betalas i framtiden per hushåll. Bör det finnas en per huvud avgift? Vad ska man ta denna förändring?


Svar:

Enligt min mening som är ett perfekt förnuftigt system. Eftersom hittills hela GEZ systemet finansieras av dem som faktiskt betalar avgifterna. En del som har TV, radio hemma, men döljer detta faktum nu tvingas således i framtiden tvingas också att avlägsnandet av denna avgift. Oavsett vad han gör.