Vad betyder den blå understrykningen under ett ord betyder i Microsoft Word?

Svar
En blå vågig understrykning är ett "möjligt ordet val fel." Det innebär att texten är både grammatiskt korrekta och rättstavade som är, men de ordet tycker du kanske har avsett ett annat ord ändå.

Ett antal vanliga skrivfel resultera i tydligen rätt fraser som är inte vad som var avsett av författare; dessa kan vara svåra att fånga med stavnings- och grammatikkontroll, som bekräftar att meningen tydligen lyder de regler de har fått och gå vidare, omedveten om att straffet är orimligt eller felaktig.

Microsoft har identifierat några av de vanligaste fel av denna typ och flaggor dem i blått, så att du kan kontrollera och bekräfta att de inte är fel.

Några exempel (från den text som jag för närvarande redigerar):

"Vissa ale att släcka din törst" (i sammanhanget "ale till," ordet misstänkte jag kan ha inneburit "kan.")
"att binda dig" ("binder" och "hitta" är båda verb, men "hitta" är den mest vanliga, så ordet belyser det som misstänkte.)
"Nej, sire"("sire" och "sir" är båda direkta formerna av adress, men "sir" är mycket mer vanligt än "far", så återigen ord belyser den.)