Vad betyder det allt?

Det finns en miljon olika svar som. Här är en åsikt; lyssna till slutet av drottningens vi kommer Rock du Remix, finns på CD-nyheter i världen. De frågar "vad betyder det allt?" och det är svaret. Vid åtminstone det är min tolkning.