Vad betyder det när Mervärdesskatten är avdragsgill?

Fråga:

När Auto klassificeras annons är ofta till priset av "Moms statable" eller "inte statable". Vad betyder det egentligen för privat mannen?


Svar:

Pris "Moms statable" innebär,

en) att säljaren är en entreprenör och inte privata individuella eller små företagare.

b att köparen (om han inte är en privat person eller småföretagare) får återbetalas MOMSEN från IRS, eller kan debitera mervärdesskatt som betalats av det för andra.

För en köpare som enskild medborgare finns det ingen skattefördel. Han kan tvinga men alla andra garantianspråk business säljare som en privat försäljning.