Vad betyder det om fonder har inget skydd mot valutafluktuationer?

Fråga:

Utvärdera en fond var i det, att han har inget skydd mot valutakursförändringar. Vad exakt betyder det? Kan det berätta gärna en begriplig? Tack


Svar:

Det finns medel (kanske 10% av alla), den valutasäkring inte bruka och några finns det olika (gehedgte och ungehedgte) dela klasser.

Valuta säkring innebär att inkommande utländsk valuta positioner (exempel US$) säkras mot fonden valutan (t.ex. euro). Om fonden som 50% i USD som säkrar detta del via terminer, emellertid, att dollarn faller. Beroende på vilken kassa som kan vara men också gånger mycket mindre än den hela positionen. Det finns normalt 100% säkrade fond.

Det hade varit dåligt för investeraren i de senaste nio månaderna. I de två sista väl igen.

Var det förståeligt?