Vad betyder edition?

Edition betyder som det är en version av produkten... till exempel Home Edition betyder det är den versionen som hemanvändare bör av.