Vad betyder "Effektiv ränta för 70% av köpeskillingen"?

Fråga:

I en sammanfattande tabell med bekväm konstruktion är pengar ovanför kolumnen i den effektiva räntan:

"Effektiv ränta för 70% av köpeskillingen".

Vad betyder det? Är en annan räntesats för resterande 30%? Är som då troligen högre? Eller?


Svar:

så för mig innebär "70% av köpeskillingen" i samband med byggandet pengar på 70% lån till värdet, finns det bara, säger villkoren när du 35-40% EK (eget kapital inklusive 5-10% därmed sammanhängande kostnader) gjorde.

Du har mindre EK och behöver därför en högre lån till värde av 80%, 90% eller 100%, så att räntorna, öka för det totala beloppet.

MfG