Vad betyder en trafik med blinkande röd signal betyder?

Vad betyder en trafik med blinkande röd signal betyder?

I USA innebär det för dig att få ditt fordon till en helt stilla vid korsningen. Om trafiken är klar, fortsätt sedan (med försiktighet).