Vad betyder färgerna på Kameruns flagga?

Blod, skog och guldstjärna = enhet