Vad betyder förlagslånet?

Ett skuldebrev är en oskyddad obligation som utfärdats antingen av en statlig eller civila corporation och backas upp endast av kreditvärdighet eller integriteten för emittenten, inte säkerheter. Det är dokumenterat av en KONTRAKTSANSTÄLLA, som är ett avtal.