Vad betyder hare Krishna?

Hare Krishna betyder Hari, Guds skapare i Vaishnava Hinduism. Han kallas Vishnu och Krishna (bes) Narayana också. Hans eviga gemål är Hara. Hon kallas Sri, Radha och Lakshmi, också. Haren är dem båda. Klang som är de evigt i kärlek. Krishna och (Herren) Ram är enkla översättningar.