Vad betyder insättning?

Om du vill infoga är att sätta något i något annat, som att sätta en nål i en ven eller infoga en genetisk kod i en organism.