Vad betyder kronisk ischemisk demyelinisering?

Vad betyder kronisk ischemisk demyelinisering?

Hjärnceller och nerver cellerna har isolera cellerna runt sig som kallas myelin. Demyelinisering innebär minskning av antalet eller storleken av dessa celler. Kronisk innebär att minskningen varar en lång tid eller är permanent. Ischemisk innebär att den orsakas av brist på syre, vilket oftast beror på dålig blodtillförsel.
Tillståndet kommer att minska effektiviteten av överledning av nervimpulser eller även orsaka nervceller att skadas alltför.