Vad betyder KWG-licensen för slutna fonder?

Fråga:

Vad betyder KWG-licensen för slutna fonder? Som kan förklara det i begripliga ordalag? Enda leverantör av slutna fonder eller även investerare gäller ändringen?


Svar:

Det är enkelt. Mäkleri av investeringsprodukter kräver en licens. Antingen som en finansiell mäklare enligt § 34 c GewO eller med en KWG licens. Det senare är mer omfattande, eftersom i kombination med omfattande krav på rapportering och ansvar.