Vad betyder "Moms statable" eller "momsrapporten"?

Fråga:

Vad betyder det när det står att den har ingen moms eller att moms är avdragsgill?

Dvs. Vad betyder "Visa"?


Svar:

Del av moms eller moms återbetalas är intressant bara för entreprenörer, som helt eller delvis kan dra av dessa utsedda moms/moms som ingående skatt det vill säga kommer priset att minskas med moms För privatpersoner eller sådana företagare med skattefri försäljning är denna anmärkning utan betydelse eftersom MOMSEN här är kostnad faktor.