Vad betyder Montresor när han säger "straffa ostraffat" i "The fat Amontillado"?

Vad betyder Montresor när han säger "straffa ostraffat" i "The fat Amontillado"?

Han menar att han måste kunna straffa utan att bli upptäckt
och straffas i sin tur.