Vad betyder mytologi?

Mytologi refererar till fiktiva eller religiösa berättelser av en icke-idag tro grupp och pantheon och tecken med nämnda grupp. Exempel, grekiska mytologin.