Vad betyder namnet Lalla för namnet på en tjej?

I sanskrit - innebär chit - kunskap/medvetande, mayam - besittning, enligt reglerna för grammatik kombinationen av de två orden bildar chinmay/Alf/Lalla
i huvudsak betyder "en som är fylld med kunskap" eller enkelt uttryckt "kloka och eftertänksamma"
Du kan ta versen från "Sri Felicia Sahasranama Stotra" tusen-namn sammansättning för Lalitha Devi en inkarnation av gudinnan Durga, som går som stöd för detta uttalande:
"Lalla Paramaananda Vignyana Ghana Roopini"
vilket betyder "O mor, vem är kunskap/medvetande inkarnerad, som är ett med högsta lycka och vem är personifieringen av visdom, till din, jag böja"

 • Relaterade Frågor

 • Vad betyder namnet som 925 i en bit av silver?

 • Vad betyder namnet triceratops?

 • Vad betyder namnet Leotele i samoanska?

 • Vad betyder namnet Jacqueline på tyska?

 • Vad betyder namnet bruner på tyska?

 • Vad betyder namnet Madison på kinesiska?

 • Vad betyder namnet Keinan?

 • Vad betyder namnet Scipio Africanus menar?

 • Vad betyder namnet Subaru?

 • Vad betyder namnet Mika?

 • Vad betyder namnet Shiva?

 • Vad betyder namnet dominica?

 • Vad betyder namnet Esther i Bibeln?

 • Vad betyder namnet Tra mitt i Vietnam?

 • Vad betyder namnet Kikuyu Kimani?

 • Vad betyder namnet Cole?

 • Vad betyder namnet Anthony?

 • Vad betyder namnet Arlene?

 • Vad betyder namnet Torin?