Vad betyder spänning i litterära termer?

Att kvaliteten på ett litterärt verk som gör läsaren eller publiken osäker eller spänd om resultatet av händelser. Spänning gör läsaren frågar "Vad kommer att hända härnäst?". Spänning är störst när det riktar uppmärksamheten på en sympatisk karaktär. Således, den mest bekant typ av spänning innebär en karaktär hängande form lee i en hög byggnad eller bundna till en järnväg spårar när ett tåg närmar sig.