Vad betyder "stereotyp"?

Vad betyder "stereotyp"?

Stereotyper är ett sätt att släppa ut allmänna egenskaper på en viss grupp av människor. Antaganden görs om hur en grupp är tänkt att se ut och bete sig. Stereotyper är ofta ohälsosam eftersom den håller oss från att få känna enskilda människor, om vi göra antaganden om den grupp de tillhör.