Vad betyder streckkodsläsare?

En streckkodsläsare är en produkt som avsöker streckkoden på produkter att extrahera dess attribut som produktkod, beskrivning pris etc.
Vanligtvis retail segment använder sig av det där kassörerna använda skannrar för att undersöka produktdetaljer medan fakturering.