Vad betyder symbolen Oxidising fara?

Vad betyder symbolen Oxidising fara?

Den oxiderande risksymboler innebär ämnet har förmågan att reagera med syre, oftast farligt.