Vad betyder termen första skillnaden i matematik?

Den fras "första skillnaden" är vanligtvis förknippas med en sekvens av nummer: a(1), a.2, a.3, a(4),.... Sekvensen kan ha en enkel regel för att generera nummer, en komplicerad regel eller, om det är en slumpmässig sekvens, ingen regel alls.

Sekvensen av första skillnader är a(2)-a(1), a(3)-a(2), a(4)-a(3)...