Vad betyder termen GSA kostnader i företagets finansiella rapporter?

Vad betyder termen GSA kostnader i företagets finansiella rapporter?

GSA bokslutet betyder "Allmänt, säljande och administrativa" kostnader. Detta är utgifterna med den faktiska marknad verksamheten i företaget (dvs generera intäkter, att få produkten ut genom dörren, att göra med leverantörer, bemöta kunder, betala räkningar, etc.). Någon verksamhet som inte direkt rör marknadsoperationer (t.ex. forskning och utveckling) kan uteslutas och redovisas som en separat kostnad.