Vad betyder termen HIPAA står för?

Vad betyder termen HIPAA står för?

Fortfarande inte HIPAA kompatibel?

Det kan vara frustrerande vada genom online-information om HIPAA. Denna webbplats kan hjälpa dig bli mer utbildad om detta viktiga ämne. På detta sätt, kan du vara bättre informerade när du kontaktar HIPAA konsulter.

HIPAA, som står för den amerikanska Health Insurance Portability och Accountability Act från 1996, är en uppsättning regler som skall följas av läkare, sjukhus och andra vårdgivare. HIPAA trädde i kraft den 14 April 2006. HIPAA bidrar till att säkerställa att alla medicinska journaler, medicinsk fakturering och patienten står uppfyller vissa konsekventa normer när det gäller dokumentation, hantering och integritet.
Dessutom HIPAA kräver att alla patienter kan komma åt sina egna journaler, korrigera fel eller utelämnanden, och vara informerade hur personliga information delas används. Andra bestämmelser inbegripa anmälan av integritetsförfaranden till patienten. HIPAA bestämmelser som i många fall har lett till omfattande översyn när det gäller medicinska journaler och fakturering system.

HIPAA 101 hem
HIPAA FAQ
HIPAA regler
HIPAA ordlista
HIPAA böcker

För en historisk anmärkning: denna lag startades eftersom en kvinna som blev misshandlade av sin man gömde sig från honom. Han fick en av hennes medicinska räkningar och fick reda på var hon gömde. Hon vädjade till Hilary Clinton eller vissa Senator att göra något åt denna fråga så att alla människor skulle skyddas.