Vad betyder upplösning i en berättelse?

Upplösningen i en Novell är del av en historia där de olika kriser och komplikationer i berättelsen är löst eller arbetat för bra eller för dålig. I fråga om en handling linje kommer resolution efter klimax och fallande åtgärder. Alla de lösa ändarna av historien bör bindas upp på ett sätt som är tillfredsställande för läsaren, men ibland resolutionen avsiktligt lämnas öppen så att läsaren är fri att dra sina egna slutsatser. Ibland ökar det dramatiska effekten av historien. Resolutionen som kallas också "upplösningen" av en berättelse.