Vad bibliska område i Mellanöstern var judarna att återupprätta landet Israels 1947?

Vad bibliska område i Mellanöstern var judarna att återupprätta landet Israels 1947?

Palestina