Vad blev resultatet av den spanska armada striden?

Vad blev resultatet av den spanska armada striden?

Resultaten av den spanska armada striden var att England besegrade dem... Spanien hade "mindre-mobil" fartyg så de inte kunde manövrera lika lätt som England kunde. Också kom en storm kallas den protestantiska vindar igenom, utplåna spanska. Innan denna strid var Spanien känd som "sea dogs" de var härskare över havet. Efter att ha besegrats av England, de förlorade kontrollen och England fått det.
Engelsmännen slå den spanska armadan.
Engelsmännen spelade någon liten del på slaget vid Gravelines, however ths stormigt väder orsakade förlusten av några 65 spanska fartyg och 20.000 man