Vad blir livslångt bosatt i avskärmning fastigheter?

Fråga:

God kväll!

Våra angränsande fastighet inklusive bör hem antingen vara avskärmad. Men far till ägaren av som huset har åsidosatts honom och i gengäld fick livslångt residency bor i huset. Vad händer med denna lag när det gäller en tvångsförsäljning nu? Tack för alla svar!

VG gräsmatta djurhållare


Svar:

Ingen professionell inom området, men jag är nu fallet i familjen, vet en liknande eftersom föräldrarna är avgick av sitt ägande i rang - ett har registrerat grundläggande skulden för konstruktion lånet till banken. Banken inte annars skulle ha gett hög kredit, de ville ha säkrat chock deras viss kredit. Om grannen (far) i ditt fall har loggat ingenting, förmodligen fortfarande rätten till bostad. Som jag tror att har banken redan därmed säkrat själv, som vill auktion hus ja i fall när husägare kan inte längre betala sina lån.