Vad blir resultatet av 2012?

Vad blir resultatet av 2012?

ingenting

Det är tänkt för att vara en planetarisk anpassning som kan orsaka problem på grund av så många planeter förvärras dragningskraft, det kan orsaka större än normala tidvatten eller tsunamis. Det finns en möjlighet att det kan finnas andra naturkatastrofer som jordbävningar men jag tvivlar på att det kommer att vara i slutet av världen.