Vad bör jag känna till när min arbetsgivare vill eld mig över vintern

Fråga:

Jag arbetar i ett byggföretag och vi har kort-tid fungerar bra kommer min arbetsgivare sköt mig över vintern med Garandie under våren att återinföra mig. Vad bör jag känna till?


Svar:

Denna metod har blivit faktiskt ovanligt. Jag arbetar på byggnaden.

Din AG kommer att inte anställa dig, Steftsluta!

Det är inte en garanti! Han är också inte skriftligen ge dig.

Nämligen, säsongsbetonade kortvariga arbetet infördes i konstruktion. 1 12-till 31 mars ska gälla! Eftersom vintern, din AG inte behöver avskeda dig. Han inte har några utgifter under perioden.

och vi har permittering

För dagarna tills han kan upprätthålla detta.

Om han vill eld du under våren, kunde han göra det.

Om nu eller under våren, han vill bli av med dig!

Leta efter något nytt!

Om frisläppandet hotar omedelbart till arbetsförmedlingen.

Hälsningen Z... .