Vad det innebär när ett index är i en Korrektrurphase?

Fråga:

Det antas att han snart rättat sitt värde och du kan inte analysera dess aktuella värde? Det tyska aktieindexet bör i en korrigering fas. Vad exakt betyder det?


Svar:

En talar av en korrigering fas från en nedgång i ett index på mer än 10 procent.