Vad det lite mer än tre inches längre än gården?

Vad det lite mer än tre inches längre än gården?

En meter.

En meter är lite mer än tre inches längre än en gård.

1 meter = 100 cm
1 i = 2,54 cm
1 yd = 36 i

1 meter = 100 cm x 1 in / 2,54 cm = 39.4 i