Vad episod hade kontant tillbakadraganden av husläkarna för den lagligt försäkrade?

Fråga:

Bör alla fakturor betalas endast privat? Vad skulle det innebära för den lagligt försäkrade? Och för Hausärtze?


Svar:

Den lagstadgade sjukförsäkring försäkrade skulle få lämna som en privat patient behandling på en läkarmottagning och sedan sina pengar från sjukförsäkringföretaget försöker att komma tillbaka - film bör vara mycket svårt.

Snarare för att ta resterande kontrakt läkarna över patienter, men vore det ännu längre väntetider.

Kassenärztliche Vereinigung i Bayern kunde dra nytta av bestämmelserna i SGB V och förstärkt och bygga snabbt nya care modeller. I samband med integrerad vård, ambulatory patienter kunde behandlas på sjukhuset - men hittills har alltid till hur man kan förebygga KVen.

Så först det finns svårigheter för patienter, men relativt snabbt alternativa lösningar kan institutionaliseras.