Vad ett rådjur äter?

Rådjur äter gräs, kvistar, bark och skott.
** Rådjur äter den ovan om deras normala mat inte är tillgängliga för dem, som är gröna blad av buskar och klöver. Rådjur äter vegetation. De gillar också morötter och sockerbetor. Även om ingen av ovanstående finns de vandra in i städer och äter sopor.