Vad exakt beskriver en reavinst?

en ökning av värdet på en investering :) tinaa