Vad exakt definierar den moderna eran i baseball och som vad när var och varför finns denna uppdelning i baseball historia?

Vad exakt definierar den moderna eran i baseball och som vad när var och varför finns denna uppdelning i baseball historia?

Baseball-konventionen började "Modern tid" år 1900, ungefär när regler och konventioner stabilisera. American League grundades samma år. Det var också det första året var hem plattan fick sin nuvarande form pentagon. Strike zone definierades bara 1887, och fyra bollen promenad verkade 2 år senare. I 1893 flyttades pitcher's mound till sin nuvarande plats av 60 fot, 6 inches från hemmet pläterar. Så till mycket sent på 1800-talet spelregler genomgår mycket stora förändringar, och Major League Baseball därmed erkänner inte register och statistik som sammanställts i den tiden vara jämförbar med statistiken uppnås idag. 1900 var fast besluten att vara en enkel, ren datum att skilja mellan baseball's uppväxtåren, och spelet vars regler har varit anmärkningsvärt stabil sedan dess.