Vad får du när du blanda vit och lila?

Du får om du blanda vit och lila, lavendel, som är en ljus lila.