Vad färdas snabbare radiovågor eller ultraviolett vågor?

Vad färdas snabbare radiovågor eller ultraviolett vågor?

varken... båda är elektromagnetiska vågor och därför reser med samma hastighet... men ultraviolett vågor har en högre frekvens och har också mer energi än radiovågor