Vad gjorde att människor som inte höll med honom Joseph Stalin?

Joseph Stalin skickade folk till Sibirien när de inte var överens med honom. Han skulle ha några människor levereras till arbetet läger i Sibirien, förvisad från landet eller i fängelse och/eller avrättades.

Självklart, Stalin inte göra dessa saker till alla som hade en tvist med honom. Han accepterade några meningsskiljaktigheter och hade många mer mindre extrema metoder för att hantera sådana människor.

Stalin kan ha någon utvisas från positioner i organen av kommunistpartit eller från parten själv. Han kan avfärda någon från ett jobb eller position. Vissa människor bara föll i hans onåd och flyttades till oviktiga uppgifter.

Om Stalin gjorde inte dessa saker till den person som inte höll med honom, kan han göra dem till en nära familjemedlem till den personen. Stalin hade hustru till sin premiärminister och närmaste medarbetare under andra världskriget 2, Molotov, arresterats och fängslats.

Att vissa människor, som Leon Trotsky, gjorde Stalin "alla av ovanstående".

Han gjorde det till och med sin egen familj och vänner.

Som Stalin blev starkare, blev han mer hänsynslös. Som han blev mer hänsynslös, blev han mer paranoid och rädda för hämnd. Han trodde att meningsskiljaktigheter innebar brist på lojalitet, som han såg som ett tecken på ett potentiellt hot från den personen mot honom.