Vad gjorde Benjamin rush har att göra med gula febern?

Vad gjorde Benjamin rush har att göra med gula febern?

Benjamin Rush var en stor och osjälviska man som faktiskt behandlas patienter med gula febern 1793. Han var en läkare som bodde i Philadelphia. När där var en gula febern epidemi i Philadelphia arbetade han outtröttligt för vård av patienter och för att förhindra spridning av sjukdomen. Han höll även detaljerade register över vad han hittat från patienterna, hoppas att hans forskning kan hjälpa till att hitta ett botemedel.